Posts Tagged ‘นกกระทา’


  นกกระทาดงคอสีแสด ลำตัวป้อม มีคิ้วสีขาว ใต้คางและคอมีแถบสีแสดซึ่งเป็นที่มาของชื่อนก มีจุดปะสีดำเรียงคล้ายสร้อยคอ นกตัวเมียมีจุดดำน้อยกว่า มักหากินเป็นฝูงเล็กๆ ออกหากินในเวลากลางวันตามพื้นดิน อาหารคือเมล็ดพืช ลูกไม้ และสัตว์เล็กๆ ผสมพันธุ์เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ทำลังบนพื้นดิน วางไข่ 3-6 ฟอง ทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นนกประจำถิ่นที่พบได้น้อยทางภาคเหนือและพบบ่อยบนยอดดอยอินทนนท์

โฆษณา