Posts Tagged ‘ปูเสฉวน’


    ไม่เคยเห็นปูเสฉวน?

              ปูเสฉวนเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกุ้งและปู คือ มีขาลักษณะเป็นข้อเป็นปล้อง แต่มีส่วนของท้องที่อ่อน เปลือกที่หุ้มก็ไม่แข็งนัก เพราะเหตุที่ส่วนท้องอ่อนนุ่มนี้แหละทำให้มันต้องหาเปลือกหอย เพื่อเอาส่วนอ่อนนุ่มนี้หลบเข้าไปเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยแก่ลำตัวของมัน

มิฉะนั้นมันอาจเป็นเหยื่อของปลาหรือสัตว์อื่นได้ง่ายๆ และเมื่อมีเปลือกหุ้มแล้วมันอาจหดทั้งตัวหลบภัยเข้าไปอยู่ในเปลือก

      ปูเสฉวนบางชนิดอาจอาศัยอยู่ในเปลือกหอยที่มีดอกไม้ทะเลเกาะอยู่ ดอกไม้ทะเลจะได้เศษอาหารจากปูเสฉวนกิน ในขณะเดียวกันปูเสฉวนก็อาศัยดอกไม้ทะเลเป็นเครื่องป้องกันตัว

  เมื่อปูเสฉวนโตกว่าเปลือกเดิมของมัน มันจะออกจากเปลือกเดิมและหาเปลือกใหม่ที่เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ ปูเสฉวนมีหลายชนิด บางชนิดก็มีขนาดเล็ก แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่มาก

   แต่ปัจุบันนี้จะพบเห็นปูเสฉวนน้อยมาก เหตุเพราะมีคนที่ไปเที่ยวทะเล และได้เก็บเอาเปลือกหอยกับบ้าน หรือเก็บไปทำเครื่องปะดับต่าง ปูเสฉวนจึงไม่มีเปลือกหอยให้อาศัย และเราไปเที่ยวทะเลจะเห็นปูเสฉวนในลักษณะอย่างนี้แทนครับ

                         เห็นภาพปูเสฉวนในปัจจุบันแล้วเศร้าและสงสารมันจัง พวกเราพร้อมหรือยังครับที่ต้องคืนบ้านให้ปูเสฉวนตัวน้อยๆ นี้ซะที…

โฆษณา