Posts Tagged ‘ไม้ยืนต้นไทย’


ต้นกระโดน
ชื่อวิทยาศาสตร์   Careya sphaerica Roxb.

ชื่อวงศ์    LECYTHIDACEAE
ชื่อสามัญ                  Tummy-wood, Patana oak
ชื่อพื้นเมือง   กะนอน ขุย แซงจิแหน่ ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว พุย ผ้าฮาด แส่เจ๊อะบะ หูกวาง

ลักษณะทั่วไป  ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 6-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบโดยมากลำต้นมักเตี้ย กิ่งก้านสาขามาก เปลือกหนาแตกล่อนเป็นแผ่นๆ ปกติเปลือกสีเทา แต่มีไฟป่าเผาทุกปีจึงออกสีดำคล้ำ

ใบ  ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนกันตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 15 ซม. ยาว 30 ซม. ปลายใบมนโคนใบสอบ แผ่นใบบางและเหนียว ขอบใบหยักเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 9-15 เส้น ก้านใบยาว 0.3-2.5 ซม.บแก่ก่อนร่วงสีแสด
ดอก       สีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเดี่ยวๆหรือเป็นกระจุกๆละ 2-3 ดอก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ สีขาวหลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีแดงปลายขาว เรียงเป็นชั้นๆ โคนเชื่อมติดกัน มีดอกพร้อมใบอ่อน ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม.
ผล   ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลม อวบน้ำ ขนาด 5-7 ซม. เมล็ดจำนวนมาก มีเยื่อหุ้ม
รังมดแดงครับ
ระยะการเป็นดอก-ผล    ดอก ธ.ค.-ก.พ.   ผล  มี.ค.-พ.ค.
นิเวศวิทยา   ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าแดงและป่าหญ้า
การใช้งานด้านภูมิทัศน์   ทรงพุ่มกลมทึบ ใบใหญ่ ปลูกในสวนสาธารณะจะมองเห็นทรงพุ่มเด่น ไม่ควรใช้ในลานจอดรถ เพราะผลค่อนข้างโตและผลัดใบ
ประโยชน์   เปลือกทำเชือก ใบรักษาแผล ดอกเป็นยาบำรุงภายหลังการคลอดบุตร ใบอ่อนรัประทานได้
โดย คุณ เอื้ยมพร วีสมหมาย
คุณ ปณิธาน แก้วดวงเทียน
โฆษณา

เสม็ดแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์  Syzgium cinereum (Kurz)
                            Chantar.& J. Parn
ชื่อวงศ์                 MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง          หว้านา
ลักษณะทั่วไป       ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบเรือน
                              ยอดแผ่กว้าง เปลือกสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตื้น 
                              ตามยาวลำต้น   

ใบ  ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรี รูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม.
ยาว 7-15.6 ซม. ปลายใบแหลมหรือแหลมทู่ โคนใบสอบ ใบเกลี้ยง แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-12 เส้น ก้านใบยาว 4.2-13 มม.
ดอก  สีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว
 5-8 ซม. ฐานรองดอกขยายเป็นรูปถ้วย กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีชมพู รูปวงกลมหรือสามเหลี่ยม กลีบดอก 4 กลีบ รูปวงกลมหรือคล้ายหมวก เกสรเพศผู้จำนวนมาก ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 มม.

                              
                        ผล  ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลม ขนาด 1.3-1.5 ซม. ผลอ่อนสีขาว ผลแก่สีแดงสด ขั่วผลยาว 2-3 มม. เมล็ดกลมสีเขียวเข้ม

ระยะการเป็นดอก-ผล    ดอก ก.พ-มี.ค ผล เม.ย.-พ.ค.
นิตเวศวิทยา   ทุ่งหญ้าเปิดโล่ง ป่าผลัดใบและป่าดิบ สูงจากระดับน้ำทะเล 0-1,1.80 เมตร
การใช้งานด้านภูมิทัศน์  พุ่มใบทึบและแผ่กว้างเหมาะสำหรับปลูกให้ร่มเงาในที่สาธารณะ
ประโยชน์   ผลเป็นอาหารของนกได้
จากหนังสือ ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1
โดย คุณ เอื้อมพร วีสมหมาย และคุณ ปณิธาน แก้วดวงเทียน
ต้นเสม็ดที่บ้าน อยู่ข้างบ่อปลาเอนได้อารมณ์ ต้นนี้ซื้อมา 6,000 บาทชอบมาก คลาสสิคดี